سیمان پلیمری راش

سیمان پلیمری راش
سیمان پلیمری راش راش نوعی سیمان پلیمری محسوب می شود که با فرمول منحصر به فرد خود توسط کارشناسان شرکت ثمین صنعت برای استفاده بر روی دیوارهای XPS طراحی و تولید شده است. هدف از استفاده از سیمان راش بر روی عایق XPS افزایش قابل توجه چسبندگی انواع ملات های سنتی و مدرن بر روی دیوارها می باشد. این متن به عنوان تست نگاشته شده است.اینجا توضیحات مرتبط درج می شود. این جا توضیح ها ی مربوط به محصول ثبت می شود.