برج آیاتای

این یک متن آزمایشی برای تست چگونگی نمایش در توضیحات منوی پروژه ها. برجهای سه گانه آیاتای واقع در نوار ساحلی استان مازندران